jestemProponuję Wam wzięcie udziału w projekcie “Jestem”.

Nagrajcie to słowo (jestem), w swoim ojczystym języku, z takimi emocjami, jakie aktualnie odczuwacie. Możecie mówić szeptem, możecie krzyczeć – wyraźcie swoją obecność .

Nagranie wyślijcie na adres: jestem.projekt@gmail.com

Jeśli chcecie, abym poznała i publikowała na wystawach i internecie Wasze dane, jako uczestników projektu podajcie w tytule maila poniższe dane:

imię, nazwisko, kraj pochodzenia, zaś w treści:

Wyrażam zgodę na publikowanie moich danych.


Z Waszych wypowiedzi powstanie ścieżka dźwiękowa, która włączona zostanie do projektu Voyager, ale funkcjonować będzie również jako samodzielne dzieło.


jestemI ask You to take part in the project I titled “I am”

 

Record these words, spoken in a manner of your own choosing, carrying the emotions you will feel at that very moment. You can whisper, you can shout – simply state your being.

Recording send to: jestem.projekt@gmail.com

If you want to be acknowledged during the exhibition and on the Internet for taking part in the project, please include in the title of Your e-mail:

Your first and last name and Your country of origin, and write the following statement at the end of your message:

“I hereby grant the permission to publish my data…..”


All of Your recordings will form a soundtrack, that will be included in the Voyager project, but will also function as a separate work of art.