Самосталне изложбе

2014

Секретник, галерија Возовња, Торуњ

Тајанственик, галерија Ремонт, Београд

2013

Им-пондерабилија, Градска галерија Aрсенал, Познањ

2012

Изложба за gокторскy тезy : Импондерабилија, Центар савремене уметности, Торуњ

2009

На ивици светлости, Галерија савремене уметности, Влоцлавек

2008

Nigra sum sed formosa, Галеријски простор за уметност, Влоцлавек

2007

Дипломска изложба, Nigra sum sed formosa, Форум Галерија, Торуњ

Црним се озарило, Музеј Кујавскe и Добжињскe земље у Влоцлавкy

Колективнe изложбе

2014

Међунардни Бијенале Миниатуре, Културни Центар Горни Милановац

2013

9 Тријенале малих ликовних облика, Галерија Возовња, Торуњ

2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Рад године, Галерија Возовња, Торуњ

2012

Триjенале Влоцлавске ликовне уметности, Галерија савремене уметности, Влоцлавек

Међународни биjенале уметности минијатуре, Културни центар Горњи Милановац, Србија

Ново отварање, Уметнички дом, Варшава

2011

622 Падова Бунга, Центар савремене уметности, Торуњ

Image of images, Anata Gallery, Los Angeles, USA

2010

8 Тријенале малих ликовних облика, Галерија Возовња, Торуњ

2009

Међународно тријенале сликарства и уникатне тканине ЕКО-БАЛТ, Гдиња

Нова Кујавска Група, Easternway Galleri, Данска

IV ликовни сусрети, Аспекти, Галерија промоције младих при Балуцким центру културе, Лођ

Влоцлавске импресије, Галерија „дк” Црни амбар, Влоцлавек 2008

Лавиринт „Заваравање ока”, Музеј папира, Душњики-Здруј

Цртати, Галерија Возовња, Торуњ

Изложба награђених диплома, Галерија Возовња, Торуњ